[PIC programování] – 1. díl

Vítám vás u prvního dílu série o programování mikrokontrolérů PIC. V minulém díle jsem uvedl, že si napíšeme nějaký malý program v Assemleru. Bohužel vás zklamu, protože dnešní téma je poměrně rozsáhlé a článek by byl moc dlouhý. Podíváme na číselné soustavy, vysvětlíme si pojmy bit a byte a spojíme si je s číselnými soustavami….

[PIC programování] – Úvod

Ahoj! V tomto seriálu bych vás chtěl seznámit s mikrokontroléry PIC. Převážně budu používat PIC16F1705, který patří mezi mé nejoblíbenější. Jedná se o osmibitový mikrokontrolér s mnoha funkcemi, které nám pro tuto sérii bohatě postačí. Všechny informace o tomto mikrokontroléru najdete zde: http://www.microchip.com/wwwproducts/en/PIC16F1705