Příjem a vyhodnocení časového kódu DCF 77

Šíření signálu a jeho příjemČasový kód DCF77 je šířen v pásmu dlouhých vln, kde je zaručeno stabilní šíření přízemní vlny i za obzor. Proto je signál zachytitelný přibližně do vzdálenosti 2000 Km od vysílače ve dne i v noci. Nevýhodou dobrého šíření je též šíření rušivých signálů, např. od vzdálených bouřek, nebo od průmyslové činnosti….

Data přijímaná z družic GPS

Využití GSM,GPS a GPRS modulu A7 pro příjem signálů z družic GPS lze následujícím způsobem. Modul A7 lze zakoupit na AliExpressu nebo podobném portálu za cenu kolem 10 US$. Dá se koupit samostatný modul, nebo osazený modul s konektorovou lištou s 24 piny a dvěma anténami pro GSM a GPS.

Obsluha SMS zpráv standardním GSM modemem

Posílání SMS GSM modemem (TELIT GE863) Na základě neustálé potřeby jednodušší komunikace lze pomocí SMS komunikovat se strojem, provádět dozor vzdáleného systému a jednoduché povely a příkazy. V praxi se tato metoda často používá a lze ji tedy využít i pro naše účely. Pokud máme ve svém zařízení mikroprocesor nebo programovatelný automat s volnou sériovou…

Nové procesory Microchip

Občas se vyplatí nahlédnout na stránky firmy Microchip. Přišli s novým procesorem PIC16F18875, kterým lze nahradit PIC16F1937. PIC16F18855 zase nahrazuje PIC16F1936. Oproti původním mají lepší periferie, především: A/D vstupy na všech portech (kromě RE3-RESET) “Peripheral Pin Select” (PPS) umožňuje přiřadit vstup i výstup periferie na libovolný port (konec externím multiplexerům) CRC generátor až 16 bitů (prozatím řeším…