Category: Škola PIC II

Recent Post

ŠKOLA PIC II 2021 – Kapitola 1

Assembler je programovací jazyk, kde adresy registrů, proměnných nebo konstant nahrazujeme symbol

ŠKOLA PIC II 2021 – Úvod

    Když jsem si chtěl něco ověřit v historických dokumentech, zjistil jsem, že ŠKOLA PIC,