Ultrazvukový sensor vzdálenosti s displejem

Modul s názvem US 100 – funguje jako ultrazvukový měřič vzdálenosti. Na desce samotné se nachází jeden ultrazvukový vysílač, jeden přijímač a dále integrované obvody, které zajišťují správnou funkci. Tento ultrazvukový měřič vzdálenosti se používá obecně tam, kde potřebujeme s poměrně velkou přesností zkoumat prostor před senzorem.

Obsluha SMS zpráv standardním GSM modemem

Posílání SMS GSM modemem (TELIT GE863) Na základě neustálé potřeby jednodušší komunikace lze pomocí SMS komunikovat se strojem, provádět dozor vzdáleného systému a jednoduché povely a příkazy. V praxi se tato metoda často používá a lze ji tedy využít i pro naše účely. Pokud máme ve svém zařízení mikroprocesor nebo programovatelný automat s volnou sériovou…

ISLAND1010 – I/O pro Raspberry PI, komunikace CAN

Řídící jednotka ISLAND 1010 určená pro Raspberry Pi. www.allcomp.cz     Projektem „Pro Raspberry Pi“ reagujeme na rozšířenou skupinu uživatelů používající tento mini počítač. Jelikož se naše firma zabývá vývojem a výrobou elektroniky a vlastního software, máme tak možnost nabídnout uživatelům HW i SW řešení rozšiřujících „ostrůvků“.   Dostupnost modulů a možnost objednání naleznete na…