Online měření tepelných zisků

teplovodních solárních soustav a tepelných čerpadel

Stále rostoucí obliba technologií pro solární ohřev vody a technologií tepelných čerpadel s sebou přináší požadavek zákazníka na vyčíslení údajů o tepelném zisku zařízení v energetických jednotkách tedy Joulech nebo lépe v Kw, které umožňují získat přehled o ceně energie, která byla zařízením vyrobena. Do systému technologie by měl být zařazen kalorimetr. 

Protože výrobci levnějších modelů tepelných čerpadel a téměř žádný z výrobců solárních teplovodních soustav kalorimetr do zařízení nemontuje, musí být instalován dodatečně.

Zde se nachází technická překážka, kterou je nemožnost zasahovat do stávajícího systému tepelného čerpadla nebo solárního teplovodního ohřevu vody popř.vytápění. Každý výrobce poskytuje záruku na výrobek a montáž pouze v případě, že do něho nebude zasahováno, což je pochopitelná podmínka.

Mimo nemožnost zásahu do zařízení je zde ještě jeden problematický aspekt. Pro výpočet dodávky tepla je vždy jednou ze základních veličin údaj o průtoku teplonosné kapaliny. Systémy tepelných čerpadel a solárních teplovodních soustav bývají plněny nemrznoucí kapalinou, která nemá dobrý vliv na případný snímač průtoku  umístěný v potrubí.

Jediná možnost pro způsob měření zbývá tzv.nepřímá metoda. Ta využívá údajů o proudové spotřebě oběhového čerpadla a dle zadaných grafů pro typ čerpadla dokáže dopočítávat průtok kapaliny potrubím. Výhodou je právě měření bez zásahu do původního zařízení.

Uvedený způsob měření využívá online měřící modul ALLCOMP a.s. – TERMON, který zpracovává údaje o spotřebě oběhového čerpadla a společně s diferenčním měřením teplot na potrubí teplé i vratné vody do systému dokáže vypočítávat energii, která byla systémem vyrobena. Data jsou modulem zpracována a odesílána do datového úložiště. Výstupy jsou tvořeny za pomoci aplikací pro PC nebo chytrý telefon. Data je možné využívat k vyhodnocování stavu a výkonu tepelné soustavy.

Další výhodou je možnost dálkové diagnostiky závady na zařízení ze strany montážní firmy. TERMON dále obsahuje dva spínací online výstupy pro ovládání libovolného zařízení. Výstupy jsou většinou využívány pro spínání dohřevu vody v akumulačních nádržích a boilerech TUV.

5.3.2018 Jan Janata – autor je technickým spolupracovníkem ALLCOMP a.s. – českého výrobce modulární chytré elektroinstalace Vejminek-snů.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.