Postřehy a nápady k systému Allcomp ” Vejminek snů”

Po seznámení s kompletním systémem Allcomp – Vejminek snů – ke kterému jsem byl přizván ke spolupráci výrobcem systému chci v níže uvedených řádcích předložit své postřehy a návrhy, které vychází z mojí dosavadní zkušenosti s tzv. “chytrou elektroinstalací“ staveb, která bude v blízké budoucnosti nahrazovat standardní rozvody staveb.

Jsem přesvědčen,že se tak stane i u nejnižší kategorie rodinných domů a to zejména z důvodu optimalizace a řízení nákladů každé stavby. Dosud tomu brání zejména komplikovaná a zdlouhavá nutnost projekční přípravy.

Zpráva obsahuje moje postřehy a nápady a měla by pomoci k určení správné cesty, kterou se bude projekt dále ubírat.

Situace na trhu:

Na první pohled je zřejmé,že na trhu existuje velká konkurence, která se bude nadále zvětšovat. Velkými hráči trhu je koncern ABB s jeho systémem Ego-n, Holešovská firma Elko EP se systémem Inels a zahraniční výrobce LOXONE. Podobný systém nabízí i každý výrobce elektrotechnických komponent jako jsou Schneider, OBO, Legrand, Eaton a další.

Mimo velké renomované firmy nabízí produkty chytré elektroinstalace i mnoho dalších menších firem,které nabízejí povětšinou výrobky z Čínské provenience.

Při bližším průzkumu trhu se ale ukazuje,že samotných výrobců podobných systémů je relativně málo a neustále rostoucí počet chytrých instalací je téměř zárukou budoucího úspěchu kvalitního produktu.

 

Slabiny trhu

  1. Z pohledu obyčejného zákazníka je situace na trhu nepřehledná a přestože téměř každý výrobce chytré elektroinstalace nabízí systém sestavený z komponent,tak podmínkou instalace bývá zakoupení drahého řidícího počítače bez kterého systém nefunguje. Zde se otevírá velký prostor pro výrobce, který nabídne modulový systém s možností stavby od jednoduché sestavy až po kompletní systém řízení domácnosti.
  2. Druhým vážným problémem je nemožnost rychlého zjištění ceny funkčního celku nebo celého systému. Všichni prodejci a montážní firmy buď uvádějí ceny komponent nebo vyžadují podklady pro vytvoření projektu a cenové nabídky. Kdo dokáže nabídnout srozumitelné schéma systému se základními projekčními schematy a s cenami komponent s popisem funkcí, bude mít před konkurencí výhodu.
  3. Zdaleka nejslabším místem úspěchu chytré elektroinstalace je stavební příprava pro její montáž. Specializované firmy pracující pro výrobce nemají volné termíny a starší generace elektrikářů tyhle „novoty“ nesnáší a většinou s nimi nechce mít nic společného. U názvu strukturovaná kabeláž buď nechápou nebo odchází. Základním předpokladem úspěchu v prosazení ve stavbách „obyčejných“ lidí je poskytnutí projekčních podkladů a informací ve fázi zájmu zákazníka o systém aby mohl předat materiály již zítra svému kamarádovi – elektrikáři pro seznámení. Výrobce pak musí s tímto mistrem komunikovat srozumitelně a i podklady musí být pochopitelné pro každého z oboru. Zde vidím jednoznačně největší potenciál projektu Vejminek snů. Spojení schopného Českého výrobce a srozumitelného přístupu může otevřít cestu k trhu.
  4. Jak jsem se zmínil v článku 1, každý výrobce nabízí systém pouze jako soustavu s řídícím počítačem ke kterému se dají přípojovat další komponenty. Právě to může být největším problémem rozšíření do staveb „obyčejných lidí“. Cena hlavního počítače je poměrně vysoká investice a pokud chci chytrou elektroinstalaci, není jiná možnost než takto postupovat. (viz. obr. níže – LOXONE)

Topologie sběrnice

 

Alternativní a novou cestou, která by mohla přesvědčit i méně zámožné zákazníky nebo ty,kteří zatím o chytré instalaci neuvažují je modulový systém pracující v určité fázi i bez řídícího počítače skládaný z jednotlivých modulů systému chytré elektroinstalace, které jsou schopné samostatného fungování a ke kterým je v určitý čas přířazen centrální počítač (1).

Příkladem je instalace modulu měření a regulace (3.) se světelným modulem (2.), který majitele domu přesvědčí,o rozšíření na kompletní systém s řidícím počítačem (1.) a přířazováním dalších prvků 4-11.

Modulový systém1Allcomp a.s. – Vejminek snů

Na základě seznámení se systémem, možnostmi výroby a vývoje není v podstatě co řešit. Výrobek Allcomp Vejminek snů má všechny předpoklady pro úspěch na trhu a firma je schopna vývoje a výroby prvků,které jsou přinejmenším srovnatelné s konkurencí. V oblasti vývoje bude mít vždy výhodu před velkými koncerny v rychlosti a pružnosti reakce na vývoj nebo trend.

Modulární systém by měl zahrnovat všechny současné i budoucí části, které je v moderním domě možné ovládat. Počítat je do budoucna potřeba s napájením elektrického vozidla a zařazením obnovitelných zdrojů včetně např. přepojováním solárních zdrojů nebo ovládáním kogenerační jednotky nebo ovládáním zahrady.

Obr.-příklady modulů

Příklady modulů

 

 

 

 

 

 

Inovativní přístup k systému chytré elektroinstalace

Drtivá většina prováděných instalací vychází z normy KNX, která zahrnuje komunikační protokol a certifikaci zaručující funkčnost zařízení po celém světě.

Komunikace je ale založena na průběžnou sběrnici BUS na kterou se připojují další komponenty. Toto řešení je velmi závislé na prvotním projektu a možnosti rozšiřování v hotové stavbě jsou velmi omezené.

Každopádně instalace takového typu vyžaduje vždy náročné projekční práce, které jsou překážkou rozšíření do staveb „normálních“ lidí.

Základní podmínkou rozšíření chytrých elektroinstalací je poskytnutí jednoduchých projekčních podkladů pro lidi pracující svépomocně nebo pracovníky nevyučené v oboru. Dnešní situace je taková,že lidská odbornost v oblasti elektrotechniky již nikdy nebude k dispozici ve větším množství a každý takový člověk bude do budoucna stále dražší. Není tedy možno nabízet produkt, který vyžaduje míru vysoké odbornosti a součinnosti odborností na stavbě.

Je potřeba brát v úvahu i podíl dřevostaveb, které montují „neelektrikáři“, kteří natahají základní rozvody podle plánku ale složitosti typu Loxone,ABB nejsou schopni realizovat.

Jsem přesvědčen,že pokud bude dodáno se systémem i jednoduché řešení prvotní instalace, tak je možné ohrozit i zavedené a renomované zahraniční firmy.

Řešení je podle mého názoru přímo v Allcompem používaném systému automobilových řadičů CAN, které byly vymyšleny za účelem úspory kabeláže v automobilech a naprosto stejný problém je potřeba řešit i v moderních stavbách, kde více než cena kabelů je rozhodující nenáročnost prvotních rozvodů i za cenu vyššího počtu modulů systému. S pokračujícím časem nebude problém vyrobit elektronický modul za nižší cenu,ale lidská práce v technickém oboru bude velmi drahá. Výrobci budou stále více závislí na montážních firmách což povede i k zastavení zakázek. Pouze přenesení části instalace na stavebníka může přinést trvalý úspěch v době nedostatku technických pracovníků.

V automobilu je od centrální řídící jednotky proveden určitý počet kabelových sběrnic, které vedou k důležitým částem auta jako je motor, převodovka, světla,zabezpečení, brzdy atd. Zde jsou vytvořeny body pro připojování modulů jednotlivých komponent. Jde o vynikající systém, který umožňuje eliminovat kabeláž a také umožňuje připojování dalších nových dílů. Jednoduše řečeno automatickou převodovku neovládá hlavní řídící počítač, ale modul automatické převodovky, který s ním komunikuje. Pokud je vmontována manuální skříň, je modul nahrazen a hlavní jednotka zůstává stejná a není třeba v ní dělat zásahy. Stejné je to i s dalšími částmi auta.

Navíc jak uváděl pan Červinka v reportáži TV Nova jde o naprosto spolehlivý systém o kterém dnes nikdo nepochybuje a který je vyzkoušen v milionech vozidel.

Přenesme tedy do rodinného domu nejen CAN kontrolér, ale i celý systém topologie a zapojení modulů!

Projektování základního vedení chytrého domu

Základním problémem proč se chytrá elektroinstalace za 20 let neprosadila do běžné praxe je její složitost v oblasti projektování a cenění.

Každý zákazník musí předložit projekty na kterých pracují za velké peníze projektanti a rozpočtáři, pak realizační firmy a výsledná cena je stejně vždycky jinde.

Dalším problémem je budoucí rozšiřování sítě. Dostávat v hotovém domě sběrnici z garáže k centrálnímu počítači v rámci výhradně hvězdicové topologie je prakticky nemožné.

Převzetí systému stromové topologie a komunikace modulů z osobních automobilů poskytne jednu obrovskou výhodu ohledně projekce, která dokáže ušetřit velké množství času a nákladů.

Pokud totiž vytvořím v rodinném domě základní hvězdicovou strukturu připojovacích bodů systémem „Datový Rack v každé místnosti“ , pak další napojování čidel,ovládacích prvků nebo servoovladačů probíhá v poměrně úzkém prostoru vždy do tohoto bodu, kde je umístěn příslušný modul a který zajišťuje komunikaci s hlavním počítačem.

Tuto stavební přípravu zajistí naprosto každý a není potřeba projektanta. Bude v každém domě stejná, bude stejná i v penzionu nebo kancelářské budově.

Tato Ethernetová síť bude základní páteří chytrého domu stejně jako je tomu v autě. Její náklady se navíc sníží podílem pro přenos dat a umožní neomezenou rozšiřitelnost sítě do budoucna. Vždy je jednoduché dostat kabel do rozvaděče v místnosti než ho tahat dokončeným domem přes celou jeho délku. V hotové stavbě je instalace vedení k centrálnímu počítači velký a někdy neřešitelný problém.

Ethernetová síť

Inovativní pohled na rozvody chytrého domu s rackem v každé místnosti budovy a stromovou topologií umožní :

  • Vytvoření univerzálního projektu a snížení nákladů na projekční práce pro každou elektroinstalaci z pohledu financí i času
  • Realizaci sítě i člověku, který není odborníkem na strukturovanou kabeláž
  • Průbežné rozšiřování chytré elektroinstalace dopojováním dalších modulů, které vzniknou v budoucnu
  • Funkčnost chytré elektroinstalace i bez centrálního počítače (v případě jednodušších systémů)
  • Mohou znamenat nový směr, který umožní masové rozšíření do levnějších RD nebo rekreačních chat.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.