Vejminek snů

Na začátku byl příběh. Blíží se čas odpočinku a je třeba uvažovat o bydlení na stáří. Rodinný dům je pro dva lidi už příliš velký a nákladný na provoz. Mladí ho využijí daleko lépe. Naproti domu ale máme postavenou dílnu, kterou využívala naše firma do doby, než si pořídila vlastní objekt.

Nový územní plán obce počítal v této lokalitě s výstavbou rodinných domků, takže jsme si mysleli, že nápad přeměnit dílnu na vejminek, se bude líbit i úřadům. Zažádali jsme o změnu užívání na rodinný dům, udělali vnitřní úpravy tak, aby nám to vyhovovalo i v době, když již nebudeme tak pohybliví. Samozřejmě jsem si také chtěl splnit dávný sen o tom, že budeme mít dům plný vychytávek a nových technologií, zkrátka, že dům bude „chytrý“. Dnes je pro takovéto řešení několik označení jako „smart house“ nebo „inteligentní dům“ a pro nás jednoduše „Vejmínek snů“. Bohužel se nám ale nepodařilo přesvědčit úřady, aby nám dům schválili na bydlení, tak jsme z něho udělali firemní předváděcí centrum, kde nabízíme řešení chytrých elektroinstalací a také naše výrobky a projekty. Takže vejminek jako takový se nám rozplynul, ale opět z toho vyšel již podruhé „Vejminek snů“, doufám, že jen dočasně.

Co vlastně je chytrý dům?

Chceme li poznat současnost a znát budoucnost, musíme se podívat do historie. Elektrifikace v českých zemích začala nejprve v Praze a to v roce 1897, tedy na samém sklonku 19. století a celé území bylo elektrifikováno v roce 1955. Schodou okolností je to i rok mého narození. Takže máme něco více jak 60 let od zavedení elektřiny do všech domácností. Co se ale od této doby vlastně změnilo? Elektrický proud byl od pojistek veden přes vypínač k žárovce. Kromě toho, že pojistky nahradily jističe, zmodernizovali se další prvky, zlepšila se bezpečnost, máme nové zdroje světla, ale v principu se vlastně nezměnilo nic. Stále světlo ovládáme vypinačem zapojeným před svítidlem, jen žárovka je již historií.

Chytrý dům ale vyžaduje něco jiného. Podobně jako to pochopili výrobci automobilů již před 30 lety a začali do aut montovat různé elektronické řídicí jednotky a následně všechny agregáty a celou instalace řídí počítačem.

Toto řešení musí zákonitě následovat i u domovní elektroinstalace. Zjednodušeně řečeno, co je dnes běžné u každého auta, že vše je řízeno počítačem, stane se v blízké budoucnosti to samé u domovních a bytových instalací. (Splní se mi tím i druhý sen, který je skrytý i v názvu naší firmy Allcomp – vše počítačem).

Princip chytré elektroinstalace je velice jednoduchý. Všechny vypínače, pohybová čidla, magnetická čidla, senzory teploty, vlhkosti, světla, oxydu uhličitého a mnoha dalších o kterých ani sami dnes nevíme, jsou přivedena jako vstupy do černé skříňky. Z černé skříňky jsou zase vyvedeny výstupy, což jsou svítidla, zásuvky, spotřebiče. A nyní je na černé skříňce (počítač), aby vlasně myslela za nás. Ve skutečnosti ale ona nemyslí, musíme ji všechno, co po ní vyžadujeme, naučit. Dnes se tomu říká naprogramovat nebo ještě lépe musíme použít chytrou aplikaci. A co umí ona aplikace je potom ta chytrost.

Když je domácnost ovládána chytrou elektroinstalací, dům sám reaguje na potřeby jejich obyvatel.

Naše řešení „VejminekSnů“ se zaměřuje na 3 základní aspekty:

– Ekonomika

– Bezpečnost

– Komfort

Ekonomika má za cíl snížit provozní náklady. Nejdražší jsou dnes energie, takže i nejvyšší náklady jsou spojeny s vytápěním a ohřevem vody. Pak následuje vodné a stočné, a samozřejmě přímá spotřeba elektřiny. Náš vejminek je vytápěn tepelným čerpadlem vzduch – voda, to znamená, že energii ze vzduchu je přečerpává do vody v topení. Zabudovali jsme zde podlahové vytápění, protože u tohoto systému není třeba ohřívat vodu na vysokou teplotu. Nízkopotenciální teplota také vyžaduje nejnižší náklady. Ohřev užitkové vody se provádí slunečními kolektory a když nehřeje sluníčko, dotápí se voda v bojleru tepelným čerpadlem.

Do kolonky ekonomika také patří rozvod teplé vody. My jsme zvolili třítrubkový systém rozvodu vody, to znamená, že teplá voda cirkuluje zpět do bojleru a když otočíme kohoutkem, teče hned teplá a nemusíme odtáčet. Odtočená voda u dvoutrubkového systému nateče bez užitku do kanálu a energie, která musela být dodána na její ohřev se přesune do položky ztráta. Třítrubkový systém není také bezeztrátový, protože cirkulující voda se také ochlazuje a vznikají ztráty. My jsme zvolili chytrou cirkulaci, to znamená, že voda obíhá jen, když je to nutné. Například když vstoupíme do koupelny (chytrá instalace to pozná), zapne se oběhové čerpadlo a za krátký čas (desítky sekund) je teplá voda k dispozici u kohoutku. Není třeba nic odtáčet, protože zchladlá voda v potrubí se vrací zpět do bojleru.

Dalším ekonomickým přínosem je změna typu osvětlení. V maximální míře je využívána technologie LED, která v provozu opět velmi výrazně šetří naší kapsu menší spotřebou (až 1/10). Další výhodu tato technologie poskytuje v tom, že LED světla se dají napájet malým napětím. Toto napětí může být 12V nebo 24V stejnosměrných. Zdroj tedy může být zálohován přímo baterií, navíc se dá využít další moderní prvek a to fotovoltaický panel, který tuto baterii přímo dobíjí. Když svítí sluníčko, elektroměr se netočí nebo mnohem pomaleji. A baterie, ta dodá energii, když nesvítí.

Do ekonomiky provozu musíme zařadit i zapomínání. Nevypnuli jsme nějaký spotřebič. Takovéto věci by si měl chytrý dům ohlídat sám. Když zapomeneme vypnout žehličku a odejdeme z domu, systém to zjistí, sám žehličku vypne a informuje nás, že to provedl. Tento případ spadá také zároveň do kolonky bezpečnost.

Bezpečnost – sem spadá zabezpečení před vandaly, nenechavci, ale i případy se žehličkou, ale i takové případy, že jsme třeba na dovolené nebo v práci a praskne hadice od pračky nebo splachovače. Každý si umí představit následky. Nejen, že se nám vyplaví byt, ale můžeme vyplavit souseda pod námi, nebo mohou vzniknout jiné následné škody. Chytrý dům může počítat i s tím. Na základě čidla zaplavení může uzavřít vodu. Dokonce v přívodním potrubí může být kromě uzavíracího elektrického ventilu i průtokoměr který počítači (černé skříňce) dodává informace kolik protéká vody a kdy. Dají se tím odhalit i takové nešvary jako je protékání vody ve splachovači nebo pojistném ventilu bojleru, může to být i informace pro zabezpečení. Chytrý dům nepotřebuje montovat žádnou další zabezpečovací techniku (alarm), protože informací o neoprávněném vniknutí má dostatek a alarm může spustit sám.

Komfort – zvýšit pohodlí obyvatel domu je vlastně nekonečný příběh, který se dá stále rozvíjet a zdokonalovat. V současné době je moderní ovládat systém dotykem přes mobilní telefon, tablet, notebook, atd. z kteréhokoliv místa i mimo dům. Toto ovládání názorně ukazuje, co je možné vyspělou technikou dokázat, ale není to vždy praktické. Mobilem můžu vypnout například žehličku, kterou jsem zapomněl vypnout před odjezdem na dovolenou, ale není asi dobré si takto zapínat světlo ve spíži.

Chytrá instalace umožňuje chytrá řešení. Systém musí poznat sám, že vcházím dveřmi do domu, je tma, tudíž má rozsvítit. K tomu již není nutný vypínač, který hrál roli na začátku příběhu. Stačí pohybový senzor nebo snímač pohybu dveří a samozřejmě chytrý algoritmus v aplikaci.

Ovládání je tak velice jednoduché pro každého člověka. Řídící systém lze totiž nastavit na více způsobů ovládání, tak aby to vyhovovalo všem. Pro konzervativního uživatele lze bez problémů zachovat systém s vypínačem, někdo chce ovládat hlasem, jiný tabletem. V mnoha případech si ale systém vystačí sám, tím, že se učí plnit požadavky obyvatel domu podle jejich zvyklostí.

Pro další funkce chytrého domu se naopak neobejdeme bez chytrých telefonů nebo tabletů. Jedná se zejména o oblast zabezpečení a dálkového dozoru. Kamery, které mohou být součástí zabezpečení, nám přenáší obraz z domu prakticky kamkoliv. Ovládací funkce mohou dálkově upravovat teplotu v domě, ohřev užitkové vody, vypínání, případně zapínání osvětlení i vybrané spotřebiče. Systém nás může upozornit na otevřené okno při odchodu z domu, zjistí že nám protéká voda. Funkcí lze nastavit a realizovat bezpočet a to i dodatečně, jak to bude vyžadovat situace.

Znovu se můžeme vrátit na začátek příběhu. Dnes už se nikdo nediví, že se v autě rozsvítí automaticky světlo, když otevřeme dveře, že si můžeme automaticky nastavit tepelnou pohodu (topení i klimatizace), se setměním se automaticky rozsvítí světla, při potkávání s jiným vozidlem se automaticky přepnou tlumená světla, máme zabudovanou navigaci, audio systém a nad tím vším se již nikdo nepozastaví. Proč by to tak nemohlo být i v bytě, kde většina z nás tráví daleko více času než v autě?

Vladimír Červinka

vejmineksnu.cz

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.