Zprovoznění tuneru na čisté instalaci Raspbian-u

Pro pohodlné ovládání tuneru je třeba procesor s alespoň dvěma volnými I/O piny a I2C sběrnicí v roli master. Protože tyto požadavky splňuje i Raspberry PI (v libovolné verzi), je možné ho s výhodou využít pro jeho ovládání. Pro začátek je vhodné použít systém Raspbian, který však ve výchozí instalaci neumožňuje pracovat s I2C sběrnicí.

Tento návod platí pro Raspbian verze 2015-05-05.

Pro zjednodušení práce s tunerem a jeho zahrnutí do větších projektů je k dispozici i knihovna pro python AllcompTunerBoards-python-RPi. Tento návod předpokládá její použití, postup proto zahrnuje i instalaci modulu pro python, na kterém je knihovna závislá.

Tato verze systému po startu, prvotním nastavení (předpokládám v něm povolení I2C sběrnice) a restartu nemá zaveden jaderný modul “i2c-dev”, který je nutný pro práci s I2C (minimálně z python-u). Pro jeho zavedení do kernelu (jádra) systému je nutné (po každém startu) spustit příkaz

Ověřit jeho dostupnost lze příkazem

který vypisuje všechny aktuálně zavedené moduly jádra.

Aby nebylo nutné při každém startu tento příkaz zadávat, je možné načítat modul automaticky při startu systému. Moduly mohou být teoreticky zakázány, avšak návod je, jak již bylo uvedeno, pro čistou instalaci Raspbian-u, kdy v prvotním nastavení byla I2C sběrnice povolena. Stačí tedy pouze do souboru “/etc/modules” doplnit řádek “i2c-dev”. Editovat je možno různými editory, můj oblíbený je “nano” (i kvůli tomu, že na spodu obrazovky neustále našeptává možné příkazy). Editace souboru v něm tedy zahrnuje příkaz

vepsání potřebného řádku, Ctrl+O pro uložení (s potvrzením Enter-em) a Ctrl+X pro ukončení editoru.

Následuje restart systému, aby se automatické zavádění modulu mohlo projevit

Po startu je možno ověřit zavedení modulu opět příkazem “lsmod”.

Pro jednoduchou práci s I2C sběrnicí z příkazové řádky je nutný balíček “i2c-tools”. Aby fungovala zmíněná knihovna AllcompTunerBoards-python-RPi, je třeba balíček “python-smbus”. Protože při psaní takovýchto příkazů je ve většině návodů uveden i příkaz pro aktualizaci seznamu dostupných balíčků a jejich verzí, uvedu ho i zde – příkazy pro nainstalování obou tedy jsou:

Příkazy pro ovládání z terminálu jsou uvedeny na konci článku Tuner FM pro Raspberry Pi – i2c.

Návod na ovládání s použitím knihovny je uveden v článku Použití python knihovny pro ovládání tuneru (+ anglický návod na wiki na GitHub-u).

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.